Επιστημονική υποστήριξη

Ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών

Το τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης της εταιρείας μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών είτε με την αγορά νέων εξοπλισμών είτε αργότερα. Η μόνιμη και συνεχής συνεργασία μας με τα αντίστοιχα τμήματα των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε καθώς και η διαρκής εκπαίδευση μας διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών σας για μεθόδους και εφαρμογές, πάντοτε στα πλαίσια των γνωστών διεθνών προτύπων (EN, EPA, ASTM κλπ.)

Σεμινάρια πελατών

Η εταιρεία μας διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια των πελατών της με στόχο την ενημέρωση τους στις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές καθώς και τη δημιουργία μιας κοινωνίας πληροφοριών μεταξύ των αναλυτών και χρηστών αναλυτικών οργάνων.