Φασματοφωτόμετρα UV-Vis

Analytik Jena

Η AnalytikJena με τη σειρά SPECORD®  προσφέρει υψηλής απόδοσης φασματοφωτόμετρα πραγματικής διπλής δέσμης με ψυχώμενους ανιχνευτές Charged Coupled Device (CCD), καθώς και υψηλής ισχύος συστήματα με ανιχνευτές διάταξης διόδων (diode-array) για ταυτόχρονη μέτρηση με υψηλές ταχύτητες χρησιμοποιώντας την τεχνική Split-Beam-Technology (SBT).

Διπλής δέσμης

SPECORD® 50, 200, 210, 250 PLUS

SPECORD® PLUS σημαίνει αξιοπιστία, φιλικότητα για το χρήστη και ευελιξία για ακριβείς μετρήσεις, εύκολη και πολύπλευρη ανάλυση UV-Vis.

Διαλυτοποίηση (Dissolution)

SPECORD® 210 PLUS
Σύστημα διπλής δέσμης με 4 επιλογές εύρους σχισμής

SPECORD® 200 PLUS
Σύστημα διπλής δέσμης με σταθερό εύρος σχισμής

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα φασματοσκοπίας Analytik Jena

Ειδικά στη φασματοσκοπία UV-Vis, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ευρεία γκάμα παρελκομένων τα οποία προσαρμόζουν το φωτόμετρό σας  σε πολλά διαφορετικά είδη αναλυτικών εργασιών και προσφέρουν περισσότερο αυτοματισμό.