Φασματοφωτόμετρα Stand-alone

Η εταιρεία Dynamica Scientific προσφέρει μία πλήρη σειρά stand-alone φασματοφωτομέτρων ορατού, ή ορατού και υπεριώδους χαμηλού κόστους, για εφαρμογές ρουτίνας, ποιοτικό έλεγχο ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Κατεβάστε τον κατάλογο με όλα τα φασματοφωτόμετρα της εταιρείας.
Κατεβάστε το φυλλάδιο για τα μοντέλα Halo XB-10/VIS-20.

Halo VIS-10
 • Μονή δέσμη (Κοίλο φράγμα περίθλασης)
 • Φασματική περιοχή: 330 -999 nm (Vis)
 • Φασματικό εύρος ζώνης:  5nm
 • Παρασιτικό φως: ≤0.5% (360nm NaNO2)
 • Ακρίβεια μήκους κύματος: ±1nm
 • Φωτομετρική κλίμακα: Abs -0.17 ως +2 – %T 0% ως 150%
 • Ταχύτητα σάρωσης: 60 – 800 nm/minute
 • Επιπεδότητα γραμμής βάσης: ±0.005 Abs
 • Επίπεδο θορύβου: 0.2% T (500nm, 100%T)/0.5%T (500nm, 0%T)
 • Πλήρης σειρά παρελκομένων

Καταργημένο μοντέλο

Halo SB-10
 • Μονή δέσμη
 • Φασματική περιοχή: 190-1100nm (UV-Vis)
 • Φασματικό εύρος ζώνης:  2nm
 • Παρασιτικό φως: ≤0.05% (220nm NaI, 340nm NaNO2)
 • Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0.5nm
 • Φωτομετρική κλίμακα: Abs -3  ως +3 –  %T 0% ως 300%
 • Σταθερότητα γραμμής βάσης: ±0.002Abs/hr (500nm)
 • Πλήρης σειρά παρελκομένων

Δείτε περισσότερα 

Halo RB-10
 • Μονή δέσμη με δέσμη αναφοράς (Ratio beam Principle)
 • Φασματική περιοχή: 190 -1100 nm (UV-Vis)
 • Φασματικό εύρος ζώνης:  2nm
 • Παρασιτικό φως: ≤0.o5% (220nm NaI, 340nm NaNO2)
 • Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0.5nm
 • Φωτομετρική κλίμακα: Abs -3  ως +3 –  %T 0% ως 300%
 • Ταχύτητα σάρωσης: 10, 100, 200, 400, 800, 1,200, 2,400, 3,600 nm/min
 • Σταθερότητα γραμμής βάσης: ±0.001 Abs/hr (500nm)
 • Επίπεδο θορύβου: 0.0005% Abs
 • Πλήρης σειρά παρελκομένων

Δείτε περισσότερα 


Halo DB-30
 • Διπλή δέσμη (Φράγμα περίθλασης)
 • Φασματική περιοχή: 190 -900 nm (UV-Vis)
 • Φασματικό εύρος ζώνης:  0.1 nm, 0.2nm, 0.5nm 1.0nm, 2.0nm,5.0nm
 • Παρασιτικό φως: ≤0.o10% (220nm NaI, 340nm NaNO2)
 • Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0.3nm
 • Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0.1nm
 • Βήμα μήκους κύματος: 0.01nm
 • Φωτομετρική κλίμακα: Abs -4  ως +5 –  %T 0% ως 600%
 • Ταχύτητα σάρωσης: 1, 5, 20, 120, 300, 1000, 1600, 2000 nm/min
 • Σταθερότητα γραμμής βάσης: ±0.004 Abs/hr (500nm)
 • Επίπεδο θορύβου: ±0.0003% Abs
 • Πλήρης σειρά παρελκομένων

Καταργημένο μοντέλο

Halo DB-20/DB-20S
 • Διπλή δέσμη (Κοίλο φράγμα περίθλασης)
 • Φασματική περιοχή: 190 -1100 nm (UV-Vis)
 • Φασματικό εύρος ζώνης:  1.5nm (DB-20), 1.0nm (DB20S)
 • Παρασιτικό φως: ≤0.o5% (DB-20), ≤0.10% (DB-20S) (220nm NaI, 340nm NaNO2)
 • Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0.3nm
 • Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0.1nm
 • Φωτομετρική κλίμακα: Abs -3  ως +3 –  %T 0% ως 300%
 • Ταχύτητα σάρωσης: 10, 100, 200, 400, 800, 1,200, 2,400, 3,600 nm/min
 • Σταθερότητα γραμμής βάσης: ±0.003 Abs/hr (500nm)
 • Επίπεδο θορύβου: ±0.0003% Abs (500nm)
 • Πλήρης σειρά παρελκομένων

Δείτε περισσότερα 

Halo XB-10 / VIS-20
 • Μονή δέσμη
 • Φασματική περιοχή: 190 -1100nm (XB-10), 330 – 1000nm (VIS-20)
 • Φασματικό εύρος ζώνης:  5nm (XB-10), 8nm (VIS-20)
 • Διακριτική ικανότητα: 1.0nm
 • Παρασιτικό φως: ≤0.5% (220, 340, 360nm)
 • Ακρίβεια μήκους κύματος: ±2.0nm
 • Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: 1.0nm
 • Φωτομετρική κλίμακα: (Abs) -0.3 ως +1.999 –  (%T) 0% ως 199.9%
 • Σάρωση: Ναι
 • Επίπεδο θορύβου: ±0.004 Abs (0Abs στα 250nm)
 • Οθόνη αφής
 • Πλήρης σειρά παρελκομένων

Δείτε περισσότερα