Κοκκομετρία SYMPATEC

Γενικά Χαρακτηριστικά

Ο οίκος Sympatec GmbH, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές αναλυτών κατανομής μεγέθους σωματιδίων (Particle Size Analysis) με τις μεθόδους Laser Diffraction (LD), Ultrasonic Extinction (UE), Photon Cross Correlation Spectroscopy (PCCS) και Image Analysis.

Ιδιότητες

Μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των αναλυτών του οίκου Sympatec GmbH είναι:

  • Μέτρηση κατανομής μεγέθους για σωματίδια από 0.01μm έως 30mm.
  • Μέτρηση κατανομής μεγέθους σωματιδίων τα οποία βρίσκονται σε ξηρή μορφή (σκόνες) χωρίς την ανάγκη διάλυσής τους σε κάποιο υγρό διαλύτη.
  • Κατασκευή αναλυτών μεγέθους & κατανομής μεγέθους σωματιδίων τόσο για Εργαστηριακή Χρήση (off line) όσο και για βιομηχανική χρήση σε ζεύξη με τη Γραμμή Παραγωγής (on-line, at-line, in-line).
  • Ειδικοί αναλυτές κατανομής μεγέθους σωματιδίων για δείγματα τα οποία βρίσκονται σε ψεκάσιμη μορφή (sprayer/inhaler) ειδικοί για βιομηχανίες φαρμάκων.

Οι αναλυτές κατανομής μεγέθους σωματιδίων βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανίες Παραγωγής Φαρμάκων, Τσιμέντου, Ορυκτών, Λιπασμάτων, Καλλυντικών, Τροφίμων (καφές,τσάι κλπ) Χρωμάτων & Πλαστικών, Αλουμινίου & Πετρελαιοειδών, Πετροχημικών κλπ, όπως επίσης και σε Υπηρεσίες Διύλισης & Επεξεργασίας Νερού και γενικά σε κάθε διεργασία όπου είναι κρίσιμη η κατανομή μεγέθους των σωματιδίων.

Δείτε περισσότερα για τα όργανα Εργαστηριακής Χρήσης

Δείτε περισσότερα για τα όργανα Γραμμής Παραγωγής