Κοκκομετρία Micromeritics

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές για τον προσδιορισμο της ποσότητας σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή μεγέθους ενός πλήθους σωματιδίων. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής είναι κρίσιμη για την λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, η Micromeritics προσφέρει έξι αναλυτές μεγέθους σωματιδίων – που ο καθένας τους εφαρμόζει διαφορετική αναλυτική τεχνική – ώστε πάντα κάποιος να είναι ο καταλληλότερος για την εφαρμογή σας.

Δυναμική φωτοσκέδαση και Ηλεκτροκινητικό Δυναμίκο (Zeta)

NanoPlus HD

Με το μοντέλο NanoPlus HD η Micromeritics προσφέρει ακριβείς μετρήσεις υψηλής ευκρίνειας χάρη στη χρήση ισχυρότατων πηγών lasers 70mW, καθώς και προηγμένη αναλυτική ευελιξία και αποτελεσματικότητα, οφειλόμενη στη δυνατότητα ευρείας κλίμακας θερμοκρασιακών ελέγχων.

 • Μέτρηση σωματιδίων στην κλίμακα από 0.1 nm ως 12.300 nm
 • Προηγμένη ακρίβεια Δυναμικού Zeta σε όλο το κελί μέτρησης, σαρώσεις διόρθωσης φάσματος πολλαπλών σημείων
 • Εξάλειψη επίδρασης ηλεκτρο-ώσμωσης
 • Υψηλότερη ευιασθησία για αυξημένη παραγωγή δεδομένων και βελτιωμένη ακρίβεια αποτελεσμάτων
 • Αυξημένη ευελιξία σε πρωτεϊνικά και βιολογικά δέιγματα χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών θερμοκρασιακών ελέγχων που διασφαλίζουν την ακεραιότητα του δείγματος

Δείτε περισσότερα


Αεροδιαπερατότητα

SAS Subsieve Autosizer

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί την αρχή πτώσης πίεσης κατά μήκος ενός πακτωμένου στρώματος πούδρας. Μεταβάλοντας το ύψος του δείγματος, και κατά συνέπεια την πορώδη υφή του στρώματος, μπορεί να προσδιοριστεί η μέση ειδική επιφάνεια και το σωματιδιακό μέγεθος σαν συνάρτηση της πτώσης πίεσης και ροής, σύμφωνα με την εξίσωση Carman-Kozeny.

 • Μέτρηση σωματιδίων στην κλίμακα 0.2 – 75 μm
 • Αποτελεσμάτα “Αριθμών Fisher”  πανομοιότυπα με αυτά του προηγούμενου μοντέλου, Fisher Sub-Sieve Sizer
 • Απλή παραμετροποίηση και εμφάνιση αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο

Δείτε περισσότερα


Ζώνη Ηλεκτρικής Ανίχνευης (ESZ)

Elzone II

Η τεχνκή ζώνης ηλεκτρικής ανίχνευσης (ESZ), επίσης γνωστή σαν αρχή του Coulter, αναλύει τα δείγματα σωματίδιο-σωματίδιο. Απαιτώντας ένα μικρό όγκο δείγματος για την ανάλυση, παρέχει την υψηλότερη διακριτική ικανότητα σε σχέση με όλες τις άλλες τεχνικές.

 • Υπολογισμός μεγέθους και κατανομής σωματδίων τόσο σε οργανικά όσο και ανόργανα υλικά από 0.4 ως 266 μm
 • Δυνατότητα χρήσης υγρών με ποικίλες αγωγιμότητες χωρίς την ανάγκη υγρών με ειδικές ιδιότητες
 • Δεν απαιτείται η γνώση φυσικών ιδιοτήτων των υλικών μέτρησης (πυκνότητα, δείκτης διάθλασης)
 • Αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά: Ρουτίνες εκκίνησης, εκτέλεσης μέτρησης, τερματισμού λειτουργίας. Ανίχνευση έμφραξης στόμιου και καθαρισμός του, έκπλυση και βαθμονόμηση
 • Μία κάμερα CCD παρέχει ένδειξη σε πραγματικό χρόνο του διαφράγματος ώστε να παρακολοθείται η δίοδος προς τη ζώνη ανίχνευης

Δείτε περισσότερα


Ιζηματαπόθεση με ακτίνες X

Sedigraph III Plus

Η ταχύτητα ιζηματαπόθεσης αιωρούμενων σωματιδίων μπορεί να υπολογισθεί μετρώντας την συγκέντρωση, ως προς τον χρόνο, των σωματιδίων που παραμένουν στο εναιώρημα. Αυτή η τεχνική μετρά την κατανομή της ταχυτήτας ισορροπίας των σωματιδίων που υφίσταται δια μέσου ενός υγρού με την επίδραση της βαρύτητας. Ο νόμος του Stoke συσχετίζει αυτές τις ταχύτητες με τη διατομή των σφαιρικών σωματιδίων. Μη σφαιρικά σωματίδια μετρώνται από την άποψη της διαμέτρου σφαίρας του ίδιου υλικου που κατακάθεται με την ίδια ταχύητητα στο ίδιο εναιώρημα.

 • Κλίμακα μέτρησης από 0.1 ως 300 μm
 • Πλήρης μετρησιμότητα σωματιδίων
 • Εγγυημένα μεγάλη διάρκεια ζωής της λυχνίας ακτίνων X (7  χρόνια)
 • Προαιρετικός αυτόματος δειγματολήπτης (MasterTech 052) προσφέρει ανεπιτήρητη ανάλυση μέχρι και 18 δειγμάτων

Δείτε περισσότερα


Ανάλυση Δυναμικής Εικόνας

Particle insight

Σωματίδια αιωρούνται ομοιογενώς σε ένα φέρον υγρό και διέρχονται με τη ροή του υγρού δια μέσου ενός λεπτού κελιού ροής οπτικής παρατήρησης. Φως που περνά ταυτόχρονα από το κελί προβάλλει είδωλα των σωματιδίων επάνω σε αισθητήρα-κάμερα υψηλής ευκρίνειας.

 • Διατίθενται τρία μοντέλα: Κλίμακα μέτρησης από  1 ως 150 μm, 3 ως 300 μm και 10 ως 800 μm
 • Ένδειξη αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο με μοναδική κάμερα υψηλής ταχύτητας παρατήρησης που επιτρεπει την ανάλυση δεκάδων εκατονταδων σωματιδίων ανά δευτερόλεπτο
 • Επιλογή μεταξύ 30 μεγεθών/μορφών παραμετροποίησης για τη βέλτιστη ταύτιση με το δείγμα
 • Εικόνες αποτύπωμα όλων των μετρημένων σωματιδίων για εύκολη post run παρατήρηση και ταυτοποίηση με καταχωρημένες μορφές σωματιδίων
 • Σύστημα συμβατό τόσο με υδατικά όσο και με οργανικά υγρά

Δείτε περισσότερα


Στατική φωτοσκέδαση

Saturn DigiSizer II

Το μέγεθος των σωματιδίων μπορεί να προσδιοριστεί από τον τρόπο που αυτά σκεδάζουν το φως. Η πιο γνωστή εφαρμογή αυτής της τεχνικής είναι η οπτική σκέδαση μικρής γωνίας (LALS) στην οποία μια συνάθροιση σωματιδίων φωτίζεται από μια μονοχρωματική πηγή συνεκτικού φωτός.

 • Τεχνολογία CCD με υψηλή γωνιακή διακριτική ικανότητα μέχρι και 70 παρέχει ακριβή αποτελέσματα στην κλίμακα από 40 nm ως 2.5 mm
 • Γρήγορα και λεπτομερή αποτελέσματα που είναι επαναλήψιμα και αναπαραγώγιμα σε κάθε Saturn Digi-Sizer
 • Μονάδα διαχείρισης υγρών δειγμάτων για αυτόματη δειγματοληψία, αραίωση και διασπορά. Διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις, standard και μειωμένου όγκου

Δείτε περισσότερα