Συστήματα Ελεγχόμενης Απόσταξης

Η ILUDEST®  προσφέρει μία ευρεία κλίμακα Συστημάτων Απόσταξης σχεδιασμένα με ευέλικτο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες (Tailor-made Distillation). Ακολουθεί παράδειγμα μερικών εφαρμογών:

  • Συστήματα Απόσταξης- και Εκχύλισης
  • Συστήματα Εξατμιστήρων Film
  • Συστήματα Μεταφοράς Θερμότητας
  • Μονάδες Προσρόφησης / Εκρόφησης
  • Μονάδες αντιδραστήρων
  • Μονάδες πιλοτικών σταθμών για εκχύλιση στερεού-υγρού

 

 

 

Η i-Fischer Engineering® (a Division of ILUDEST®) προσφέρει ένα ευρύ φ΄άσμα από προϊόντα Συστημάτων Μηχανικής Διεργασιών καθώς και Πιλοτικούς Σταθμούς για τη βιομηχανία των πετροχημικών, όπως:

  • Πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενα από ΗΥ, Απλής ή Συνδυασμένης Απόσταξης συστήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM.
  • Πιλοτικοί σταθμοί προσομοιώσης πύργων διύλισης
  • Πιλοτικοί Σταθμοί εξόρυξης αργού πετρελαίου με χρήση ελαφρών και βαρέων διαλυτών
  • Απόσταξη Ισορροπίας

Δείτε περισσότερα για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα