Στοιχειακοί Αναλυτές C/N/S/Cl

Analytik Jena

Μικροστοιχειακή ανάλυση

ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟ!
compEAct

Ο compEAct είναι ο ολοκαίνουργιος τελευταίος αναλυτής της AnalytikJena κατάλληλος για απαιτητικές εφαρμογές με υψηλό δείκτη απόδοσης. Προσφέρει συμπαγή και μειωμένου όγκου συστήματα πυρόλυσης για τον προσδιορισμό ολικού Θείου και ολικού Αζώτου σε υγρά, αέρια και LPG δείγματα, με βασικό κριτήριο την ταχύτητα και την οικονομία της ανάλυσης. Συνδυάζει την αποτελεσματική και χωρίς καταλύτη πυρόλυση με τη μέγιστη ευαισθησία ανίχνευσης HiPerSens®, παρέχοντας έτσι εξαιρετική αναλυτική επίδοση καθώς και ευελιξία εφαρμογών ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά εύχρηστος.

Η σχεδίαση τόσο του hardware όσο και του software είναι προσανατολισμένη στις εφαρμογές και εγγυάται την απλότητα της χρήσης και τον υψηλό βαθμό παραγωγικότητας. Παρέχονται ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες με μεθόδους καθώς και ρουτίνες βαθμονόμησης συμβατές κατά  ASTM, ISO, UOP και IP  οι οποίες απλοποιούν την ανάλυση σε τεράστιο βαθμό.

Ο compEAct είναι διαθέσιμος σε τρεις εκδόσεις, ανάλογα με την επιθμητή εφαρμογή:

  • compEAct N – Στοιχειακός αναλυτής για τον προσδιορισμό ολικού αζώτου (TN)
  • compEAct S – Στοιχειακός αναλυτής για τον προσδιορισμό ολικού θείου (TS)
  • compEAct SMPO – Στοιχειακός αναλυτής μέτρησης παρεμβολών – Προδιορισμός ελέυθερου θείου (TS) σε καύσιμα καθώς και άλλα δείγματα διϋλιστηρίου.

Δείτε περισσότερα 

 

multi EA® 5000

 Ο multi EA® 5000 του οίκου AnalytikJena είναι ένας αναλυτής πολλαπλών χρήσεων και εφαρμογών: Ο προσδιορισμός C, N, S και Cl αποτελεί ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του. Αναλύσεις TOC, EOX ή AOX/TOX καλύπτονται επίσης εύκολα από τον συγκεκριμένο αναλυτή. Το χαρακτηριστικό αυτό τον καθιστά έναν πολύπλευρο και “πολυτάλαντο” αναλυτή, ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολλά και διάφορα αναλυτικά πεδία εφαρμογών.

Δείτε περισσότερα 

 


Μακροστοιχειακή ανάλυση

 multi EA® 4000

Περιβαλλοντική Ανάλυση

Ο στοιχειακός αναλυτής multi EA® 4000 προσφέρει ακριβή και αξιόπιστη περιβαλλοντική ανάλυση ενώ είναι απίστευτα εύκολος στη χρήση του. Επιπλέον, εγγυάται πλήρως αυτοματοποιημένο προσδιορισμό σχετικών παραμέτρων TC, TOC, TIC, EC και BOC σε έδαφος, ιζήματα απόβλητα, μεταλλικά καθώς και άλλα ανόργανα στερεά δείγματα.

Στοιχειακή ανάλυση

Ο multi EA® 4000 ταυτίζεται με την γρήγορη μακροστοιχεακή ανάλυση χαμηλού κόστους συντήρησης. Προσφέρει δυνατότητα προσδιορισμού των παραμέτρων TS και TC σε ανόργανα και οργανικά στερεά δείγματα άμεσα και ταυτόχρονα. Το ίδιο ισχύει και για τον προσδιορισμό TX. Επιπλέον, με προαιρετικές προσθήκες, καθίσταται εφικτή η ειδογένεση του άνθρακα — TOC, TIC, EC, OC, και BOC.

Δείτε περισσότερα