Συστήματα Μικροκυμάτων


Συσκευές – φούρνοι χώνευσης

Συσκευές για χώνευση υπό υψηλή, μέση ή ατμοσφαιρική πίεση (μοντέλα ETHOS UP, ETHOS Easy) με μοναδικά χαρακτηριστικά στην αγορά, όπως, δύο πηγές magnetron για ομοιόμορφη και ισχυρή ένταση μέχρι 1900w, θάλαμο 70 λίτρων, υψηλά standards ασφάλειας και καταγραφή της θερμοκρασίας σε όλες τις θέσεις δειγμάτων με αισθητήρα υπερύθρων (λειτουργία EasyTemp). Επιλογή ρότορα, ανάλογα με την εφαρμογή, από μία μεγάλη συλλογή με βάση τις απαιτούμενες συνθήκες πίεσης & θερμοκρασίας, τον όγκο και τον αριθμό των δειγμάτων, μέχρι και 44 θέσεων!

Νέο Patented σύστημα χώνευσης υψηλής ισχύος 1500W υπό υψηλή πίεση στα 199bar, δυναμικότητας 4-22 θέσεων. Δεν απαιτεί ιδιαίτερου τύπου δοχεία δειγματοληψίας αλλά απλούς δοκιμαστικούς σωλήνες (glass ή quartz). Μπορεί να επεξεργαστεί δείγματα με διαφορετική χημεία χώνευσης στην ίδια διεργασία (RUN), υπό την ίδια πίεση και θερμοκρασία.


Επαναστατικό σύστημα χώνευσης σε αυτόκαυστο (Ultraclave) για ταχύτατες και με υψηλή απόδοση αντιδράσεις και δυναμικότητα έως 77 δείγματα.


Συσκευή για εκχύλιση, μοντέλο ETHOS X, με θάλαμο 70 λίτρων, μέγιστη ισχύ 1900W και δύο πηγές magnetron. Επιλογή ρότορα ανάλογα με την εφαρμογή από μία μεγάλη συλλογή με βάση τις απαιτούμενες συνθήκες πίεσης & θερμοκρασίας, τον όγκο και τον αριθμό των δειγμάτων. Τέσσερα διαθέσιμα μοντέλα, Environmental, Natural Products, GC-HPLC Analysis & Fat Determination.

Συσκευή για πυρόλυση, μοντέλα  PYRO high throughput &  PYRO Sulphate Ashing με θάλαμο 70 λίτρων, ισχύ μέχρι 1700W και επιλογή ρότορα μέχρι και 24 θέσεων. Ενσωματωμένη λειτουργία ροής αέρα για την διευκόλυνση παραγωγής τέφρας. Χρειάζονται μόνο 8 λεπτά για άνοδο θερμοκρασίας από τους 25 στους 1.000°C!


Συστήματα πιλοτικών αντιδραστήρων & συσκευών οργανικής σύνθεσης

Συστήματα πιλοτικών αντιδραστήρων και συσκευές οργανικής σύνθεσης με χρήση μικροκυμάτων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και ρουτίνας, διαμορφωμένα επάνω στην ευέλικτη πλατφόρμα flexiWAVE. Δυνατότητα διαμόρφωσης αντιδραστήρα στερεάς φάσης SPMR (solid Phase Microwave Reactor).

Τεχνολογία θαλάμου μονής αντίδρασης. Η επανάσταση στην σύνθεση με μικροκύματα.
Το νέο Milestone SynthWAVE έχει σχεδιαστεί για ασφαλή, αξιόπιστη και επαναλήψιμη διαβάθμιση αντιδράσεων με χρήση μικροκυμάτων.


Συστήματα καθαρισμού χημείου

Συστήματα καθαρισμού οξέων με απόσταξη σε περιβάλλον χαλαζία

  • Μέχρι 90% οικονομία στη χρήση υπερκάθαρων οξέων
  • Υψηλή παραγωγικότητα
  • Επιλογή επιπλέον καθαρισμού με τη χρήση οξέος

Σύστημα καθαρισμού συσκευών χημικού εργαστηρίου με όξινο ατμό

  • Η καλύτερη τεχνική καθαρισμού των TFM, υάλινων και από χαλαζία υλικών του χημείου σας
  • Καμμία έκθεση του χειριστή σε ατμούς οξέων
  • Γρήγορο, εύχρηστο και πλήρως αυτοματοποιημένο

Σύστημα καθαρισμού οξέων με απόσταξη σε περιβάλλον PTFE

  • Κατάλληλο για τον καθαρισμό HF, καθώς και HNO3 ή HCl
  • Εύκολο στη χρήση
  • Δεν απαιτείται ψύξη με νερό ή ψυχώμενο κυκλοφορητή