Συσκευές εκχύλισης

Ολοκληρωμένες λύσεις για Εκχύλιση δειγμάτων, αυτοματοποιημένες ή μη, για υγρά και στερεά δείγματα. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αναλυτικών εφαρμογών για την προετοιμασία οργανικών δειγμάτων.

 

SEPATHS UP

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΧYΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ (SPE)

Το Sepaths UP είναι σχεδιασμένο για εκχυλίσεις τόσο με φυσίγγια όσο και με δίσκους, κατάλληλο για διαχείριση δειγμάτων με διαφορετικούs όγκους. Μπορεί να εφαρμοστεί για εκχύλιση των οργανικών συστατικών πόσιμου νερού, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τροφίμων, ποτών και άλλων δειγμάτων. Το Sepaths UP διαχειρίζεται αυτόματα από 1 ως 12 ίδια ή διαφορετικά δείγματα καθ’ όλη τη διαδικασία εκχύλισης, που περιλαμβάνει τα στάδια του κλιματισμού, την δειγματοληψίας, έκπλυσης, έκλουσης και συμπύνκωσης. Είναι ένα κλειστό σύστημα ικανό να αποβάλλει πλήρως τους ατμούς των διαλυτών διαμέσου του ενσωματωμένου συστήματος απαγωγής αερίων.

Δείτε περισσότερα 


SEPLINE-S

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η συσκευή αυτόματης εκχύλισης SepLine-S είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης των πιο πρόσφατων τεχνικών εκχύλισης υγρών και στερεών δειγμάτων καθώς και των υψηλών απαιτήσεων της φασματογραφίας μάζας για ευαισθησία και επαναληψιμότητα. Είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο σε περιβαλλοντικους ελέγχους, στον τομέα τροφιμων, πετροχημικών, φαρμακοποιίας, κλινικών ερευνών, life sciences καθώς και σε άλλους τομείς χάρη στην ευελιξία του. Διατίθενται τρία μοντέλα: Single, Dual & Four-channels. Τα βήματα κλιματισμού, δειγματοληψίας , έκπλυσης και έκλουσης του δείγματος εκτελούνται αυτόματα. Τεχνολογία σφράγισης σε χαμηλή πίεση ελέγχει με ακρίβεια τη ροή του υγρού δια μέσου της σύριγγας προς αποφυγή επιμολύνσεων. Σε λειτουργία Multi-channel βελτιώνεται η επαναληψιμότητα και η σταθερότητα της διαδικασίας.

   Δείτε περισσότερα 


WSPE

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΝΟΥ

Στην εφαρμογή της διαδικασίας SPE, ο έλεγχος του ρυθμού της ροής είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση αναπαραγώγιμων εκχυλίσεων. Σε αντίθεση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα, το WSPE vacuum manifold εμπεριέχει ένα κατοχυρωμένο σύστημα βαλβίδων που του προσφέρει τη δυνατότητα ακριβούς ελέγχου της ροής διαμέσου του κάθε φυσιγγίου. Το WSPE vacuum manifold δίνει στο χρήστη του τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας μέχρι 12 (μοντέλο WSPE12) ή 24 δειγμάτων (μοντέλο WSPE24).

Δείτε περισσότερα 

 


EXTRAPID

Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ & ΔΙΣΚΩΝ

Ταχύτατο σύστημα SPE χειροκίνητης λειτουργίας, είναι ο ιδανικός συνεργάτης σας ειδικά για την εκχύλιση δειγμάτων μεγάλου όγκου.
Το ExtraPid είναι μια μοναδική και ευέλικτη λύση SPE για τυπικές ανάγκες εκχύλισης περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Δείτε περισσότερα