Γεννήτριες Αερίων


Ολοκληρωμένη σειρά γεννητριών Υδρογόνου, Αζώτου και Αέρα (Air Zero) από την εταιρεία PEAK Scientific για κάθε απαιτητική εφαρμογή. LCMS, GC, ELSD & CAD, TOC, αέριο καθαρισμού, προετοιμασία δείγματος, ολοκληρωμένες εργαστηριακές λύσεις.

 

Δείτε περισσότερα 

 


Ο ελβετικός οίκος LNI Swissgas, για περισσότερο από 100 χρόνια, κατασκευάζει γεννήτριες αερίων υψηλών προδιαγραφών για παραγωγή Αζώτου, Υδρογόνου και Αέρα για εργαστηριακη χρήση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναλυτικών τεχνικών, LCMS, GC & GCMS, TOC κλπ. Παράλληλα, κατασκευάζει και συνδυαστικές μονάδες παραγωγής περισσότερων του ενός αεριών, όπως συσκευές παραγωγής Αέρα-Υδρογόνου,

για την τροφοδοσία ανιχνευτών ιονισμού φλόγας αέριας χρωματογραφίας (FID). Διαθέτει επίσης τις γεννήτριες αερίων19″ για χρήση σε εργαστηριακά racks με πλήρη συμμόρφωση στις σχετικές διαστάσεις. Τέλος, διαθέτει μίκτες αερίων καθώς και συσκευές βαθμονόμησης.

Δείτε περισσότερα