Γεννήτριες Αερίων

Η συνεχής και σταθερή πηγή αζώτου υψηλής καθαρότητας, υδρογόνου, μηδενικού αέρα για GC και άλλα ευαίσθητα όργανα είναι πρωταρχικής σημασίας σε κάθε εργαστήριο όπου η ποιότητα είναι απαραίτητη. Η LabTech παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για φέρον αέριο, make-up αέριο, αέριο αναφοράς, προετοιμασία δειγμάτων και ως υποστήριξη φλόγας ή αέρια καυσίμου.

Δείτε περισσότερα