Αναλυτές Υδραργύρου

DMA-1

Η λειτουργία του DMA-1 βασίζεται στις αρχές της θερμικής αποσύνθεσης του δείγματος, της αμαλγαματοποίησης του υδραργύρου και της ανίχνευσης με ατομική φασματομετρία (AAS). Είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση: Απλώς ζυγίζουμε το δείγμα, το τοποθετούμε στον δειγματοφορέα και πατάμε "start". Το αποτέλεσμα εξάγεται σε λιγότερο από 5 λεπτά! Όριο ανίχνευσης 0.003 ng Hg.

Δείτε περισσότερα 

DMA-80

To DMA-80 στηρίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας με το DMA-1. Διατίθεται με ενσωματωμένο αυτόματο δειγματολήπτη 40 θέσεων για υγρά και στερεά δείγματα, ενώ με ειδικές παγίδες (adsorption traps) μπορεί να αναλύσει και αέρια δείγματα. Διατίθεται σε τρείς εκδόσεις, DMA-80 Wide Range, DMA-80 Dual Cell και DMA-80 Tri Cell με βέλτιστο όριο ανίχνευσης 0.001 ng Hg και γραμμική περιοχή έως 30000 ng Hg. 

Δείτε περισσότερα 

FMA-80 

Το FMA-80 ανιχνεύει Hg σε υγρά δείγματα με ατομική φθορισμομετρία (AFS).
Αυτή η τεχνική διαφέρει από την συμβατική ατομική φασματομετρία (AAS) ως προς το ότι είναι πιο ευαίσθητη, πιο επιλεκτική και πιο γραμμική σε μεγαλύτερο εύρος περιεκτικότητας Hg.
Ωστόσο, η ΑΑS λειτουργεί καλύτερα σε πολυπλοκότερες μήτρες δείγματος, καθώς επηρεάζεται λιγότερο από παρεμβολές.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μόνο AFS, ή συνδυασμός AFS και AAS, ανάλογα με την εφαρμογή σας.

Δείτε περισσότερα