Ειδικοί αναλυτές

Αναλυτές Υδραργύρου

Διατίθενται από τον κορυφαίο κατασκευαστικο οίκο Milestone τρεις αυτόματοι αναλυτές για απευθείας προσδιορισμό υδραργύρου χωρις καμμία απολύτως προετοιμασία, σε υγρά, στερέα και αέρια δείγματα. Ταχύτατη ανάλυση, μόνο μέσα σε 5',  με όρια ανίχνευσης μέχρι 0.001 ng Hg. Στα συστήματα περιλαμβάνεται αυτόματος δειγματολήπτης χωρητικότητας 40-89 θέσεων, ανάλογα με το μοντέλο.

Δείτε περισσότερα

 Αναλυτές AOX/TOX/EOX

Ο προσδιορισμός των αλογονωμένων υδρογονανθράκων με προσρόφηση ενεργού άνθρακα είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση του νερού καθώς και των υδατικών λυματων, τόσο για περιβαλλοντικούς ελέγχους όσο και κατά τις διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Με το μοντέλο multi X® 2500 η Analytik Jena προσφέρει την ιδανική λύση.

Δείτε περισσότερα

Αναλυτές TOC/TN

Η σειρά multi N/C® προσφέρει μια ομάδα αυτοματοποιημένων αναλυτών για τον προσδιορισμό των παραμέτρων TOC, NPOC, POC, TC, TIC and TNb σε υδατικά και στερεά δείγματα. Από τον έλεγχο πόσιμου νερού και λυμάτων μέχρι τον έλεγχο του νερού της Φαρμακοποιίας και των επιφανειακών υδάτων, προσφέρουν αναλύσεις συμμορφωμένες με όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO, EN, DIN, EPA, ASTM, FDA και Φαρμακοποιίας.

Δείτε περισσότερα