Ατομική Απορρόφηση-Εκπομπή Πλάσματος

Analytik Jena

Ατομική απορρόφηση (AA)

  • contrAA

Η AnalytikJena, εκτός από τα συμβατικά συστήματα φλόγας και φούρνου γραφίτη με λειτουργία λυχνιών κοίλης καθόδου (HCL), διαθέτει σε αποκλειστικότητα ατομικές απορροφήσεις μίας λυχνίας συνεχούς φάσματος (contrAA®), καθώς και συστήματα άμεσης εισαγωγής στερεού δείγματος (solidAA®).

Οπτική εκπομπή (ICP-OES)

Εκπομπή Πλάσματος ICP-OES

Η σειρά φασματομέτρων εκπομπής πλάσματος αργού ICP-OES PlasmaQuant® PQ 9100 προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για την σύγχρονη ανάλυση ιχνοστοιχείων και κύριων συστατικών για αναλύσεις ρουτίνας και ερευνητικούς σκοπούς. Τεχνολογικές καινοτομίες στη σχεδίαση του λύχνου και του πλάσματος, ευφυές λογισμικό και αποδεδειγμένα αποτελεσματικό οπτικό σύστημα διασφαλίζουν, ταχύτητα, εξαιρετική ακρίβεια, σταθερότητα και ευελιξία στην ανάπτυξη μεθόδων. Η κατανάλωση αερίου αργού είναι η μισή σε σχέση με όργανα του ανταγωνισμού.

Φασματομετρία μάζας (ICP-MS)

Εκπομπή Πλάσματος Φασματογράφος ICP-MS

Η σειρά φασματομέτρων εκπομπής πλάσματος με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας ICP-MS PlasmaQuant® MS προσφέρει δύο υψηλής απόδοσης μοντέλα με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Στην καρδιά του συστήματος PlasmaQuant® MS υπάρχει το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα εστίασης ιόντων 90o ReflexION το οποίο παρέχει την καλύτερη ευαισθησία στην αγορά για την επίτευξη των χαμηλότερων ορίων ανίχνευσης. Συνδυάζεται με ένα νέο και καινοτόμο σύστημα δημιουργίας του πλάσματος – γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων (RF Generator) το οποίο προσφέρει ισχυρή απόδοση του με πυρσό συμβατικής σχεδίασης, χρησιμοποιώντας μόνο τη μισή ποσότητα αργού σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα.