Αέρια Χρωματογραφία & Φασματογραφία Μάζας

Η εταιρεία Chromatec, με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας, διαθέτει ευρεία γκάμα οργάνων Αέριας Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας καθώς και περιφερειακών συστημάτων (αυτόματους δειγματολήπτες, Headspace, Thermal Desorbers κ.ά.) που καλύπτουν όλο το πεδίο των σχετικών εφαρμογών, όπως αυτά του Περιβάλλοντος, Τροφίμων, Ιατροδικαστικής, Βιομηχανίας, Καυσίμων, Φαρμακοποιίας κ.ά.

ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το μοντέλο Crystal 9000 είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής  χρωματογραφικό σύστημα που δημιουργήθηκε από την Chromatec για να καλύπτει και τις πλέον απαιτητικές απαιτήσεις. Η πρωτοποριακή σχεδίαση και κατασκευή των εξαρτημάτων του – όλα εντός της εταιρείας, μηχανικά και ηλεκτρονικά – προσφέρει μια ομοιόμορφη και ευέλικτη πλατφόρμα υψηλής απόδοσης.

Χρωματογραφία GC Crystal 9000 Chromatec
Chromatec GC Crystal 9000

Γενικά χαρακτηριστικά:

Ροή Αρίων & Έλεγχος Πίεσης: Ενιαίο Ηλεκτρονικό Πνευστικό Σύστημα (UEPC)
Μέγιστη συνολική ροή: 1250 mL/min για όλα τα αέρια
Εύρος θερμοκρασίας κλιβάνου στηλών: ως 450°С με βήμα 1°С και απεριόριστο αριθμό βημάτων ανόδου
Διακριτικό βήμα πίεσης: 0.01 kPa / 0.001 psi
Αριθμός εισαγωγέων/Ανιχνευτών ταυτόχρονης λειτουργίας: 3 εισαγωγείς / 4 ανιχνευτές
Ανιχνευτές: FID, NPD, ECD, FPD, PFPD, TCD, PID, CCD. PDD, SCD, MSD
Διαθέσιμοι εισαγωγείς: Packed, Split/splitless, Programmable Split/splitless (PTV)
Επαναληψιμότητα χρόνου έκλουσης:  < 0.008 min

Δείτε περισσότερα 
Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών


ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ

Φασματογράφος Μάζας Chromatec Crystal GC-MS
Chromatec Crystal GC-MS

Οι μοναδικές λύσεις GC/MS της εταιρείας Chromatec προσφέρουν παράλληλα ανυπέρβλητη ευαισθησία ανίχνευσης και ασύγκριτη σταθερότητα λειτουργίας σε ευρεία κλίμακα εργαστηριακών εφαρμογών. Το σύστημα παρέχει υψηλότατη απόδοση, παραγωγικότητα και ακρίβεια.

Το μοντέλο Crystal GC-MSD είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που προσφέρει εξαιρετική ευκολία χρήσης και συντήρησης και διαθέτει εύχρηστο και φιλικό λογισμικό. Τα χαρακτηριστικά του επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή πλήθους περιφερειακών παρελκόμενων, όπως αυτόματου δειγματολήπτη υγρών και αερίων δειγμάτων, αλλά και άλλων συστημάτων εισαγωγής δείγματος, όπως συσκευές Headspace και Thermal Desorbers.

Δείτε περισσότερα
 
Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αυτόματοι δειγματολήπτες υγρών

AS-2M single port

Αυτόματος δειγματολήπτης μονού εισαγωγέα για έγχυση υγρών δειγμάτων.

Δείτε περισσότερα

AS-2M (3D)

Αυτόματος δειγματολήπτης πολλαπλών εισαγωγέων (3D) για έγχυση υγρών δειγμάτων.

Δείτε περισσότερα

Δειγματολήπτες Headspace

Autosampler 3D headspace
Αυτόματος δειγματολήπτης τεχνολογίας static headspace με σύριγγα. Η διαμορφώσιμη διάρθρωσή του επιτρέπει τη χρήση του ΚΑΙ σε υγρά δειγματα ή και τεχνική SPME (Solid Phase Micro Extraction) με εύκολη προσαμογή από το χρήστη.

Headspace εισαγωγής με το χέρι

DRP-4
Πολύ απλός, ανθεκτικός και εύκολος στη χρήση δειγατολήπτης headspace για κάθε εργαστηριακή εφαρμογή.

Συστήματα εισαγωγής θερμικής εκρρόφησης

TDS 2 stage manual
Μονοκάναλος δύο βαθμίδων θερμικός εκρροφητής από την Chromatec.
TDS 450
– Κρυογενική on-column τεχνική έγχυσης.
– Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ψυκτικού μέσου για ην τεχνική κρυο-παγίδευσης (cryo-trapping).

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Δώστε μόνιμη και οικονομική λύση στις χρωματογραφικές ανάγκες με τις γεννήτριες Αέρα, Υδρογόνου και Αζώτου υψηλής καθαρότητας της εταιρείας Chromatec και απαλλαγείτε από τις φιάλες αερίων.

Γεννήτρια καθαρού αέρα Chromatec
Γεννήτρια καθαρού αέρα

Προορίζεται για την παραγωγή καθαρού συμπιεσμένου αέρα στην τροφοδότηση ανιχνευτών φλόγας (FID, FPD, NPD). Τα δύνατά σημεία του είναι το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου και η μεγάλη σταθερότητα πίεσης εξόδου.

Δείτε περισσότερα 

Γεννήτρια υδρογόνου Chromatec
Γεννήτρια υδρογόνου

Προορίζεται για την παραγωγή καθαρού Υδρογόνου από απεσταγμένο νερό και αποφυγή χρήσης των επικίνδυνων οβίδων αερίου υδρογόνου, κάνοντας παράλληλα μεγάλη οικονομία. Κατάλληλο για χρήση σε ανιχνευτές φλόγας (FID, FPD, NPD).

Δείτε περισσότερα 

Καταλυτικό φίλτρο αερίων Chromatec
Καταλυτικό φίλτρο αερίων

Προορίζεται για τον καθαρισμό από το οξυγόνο και τις οργανικές επιμολύνσεις αερίων με θέρμανση παρουσία καταλύτη. Τυπική χρήση για τον καθαρισμό του Αζώτου σε ανιχνευτή ECD και MSD, καθώς και στον καθαρισμό φέροντος αερίου στις στήλες τύπου WAX ή FFAP.

Δείτε περισσότερα