Συσκευές Διαλυτοποίησης δισκίων

Ο γερμανικός οίκος PharmaTest προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία συσκευών διαλυτοποίησης με ευρεία γκάμα παρελκομένων για να προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες κάθε φαρμακευτικού εργαστηρίου. Όλες οι συσκευές είναι πλήρως συμμορφωμένες με τα διεθνή επικυρωμένα πρότυπα της Αμερικανικής (USP 711/724) και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (EP 2.9.3/4) καθώς και αλλων διεθνών προτύπων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών είναι:

  • Διαμορφώσεις των 3+3, 4+4, 4+3 ή 6+6 δοχείων σε δύο γραμμές
  • Διαμόρφωση των 6+2 δοχείων σε μία ευθεία
  • Διατίθενται δοχεία των 0.250, 1, 2 και 4 λίτρων σε διαφανή ή amber μορφή για φωτοευαίσθητα δείγματα
  • Διαδοχική ή σύγχρονη έναρξη ανάδευσης
  • Χειροκίνητη ή αυτόματη ανύψωση κεφαλής ανάδευσης
  • Χειροκίνητη, ημιαυτόματη ή πλήρως αυτόματη δειγματοληψία
  • Πλήρως αυτόματη δειγματοληψία με επιτόπια φασματοφωτομετρική μέτρηση
  • Πλήρως αυτόματη δειγματοληψία με επιτόπια φασματοφωτομετρική μέτρηση με τη χρήση οπτικών ινών

Χειροκίνητες συσκευές ελέγχου διαλυτοποίησης

Μια τυπική συσκευή ελέγχου διαλυτοποίησης δισκίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 θέσεις ανάδευσης,  6 αναδευτήρες, θερμαντική πηγή για τη θέρμανση του μέσου διαλυτοποίησης σε μια σταθερή θερμοκρασία και ελεγχόμενη ταχύτητα περιστροφής στην κλίμακα από 20 έως 200 rpm. Όλες οι συσκευές είναι αναβαθμίσιμες σε ημιαυτόματη ή αυτόματη λειτουργία.

 

Δείτε περισσότερα 


Ημιαυτόματες συσκευές διαλυτοποίησης

Οι συσκευές αυτές περιλαμβάνουν το λουτρό, την αντλία καθώς και το συλλέκτη κλασμάτων που συλλέγει το δείγμα από το μέσο διαλυτοποίησης. Όλα τα μοντέλα είναι αναβαθμίσιμα για πλήρως αυτοματοποιημένη χρήση.

 

Δείτε περισσότερα 


Πλήρως αυτόματες συσκευές διαλυτοποίησης

Πλήρως αυτοματοποιημένη συσκευή σημαίνει δειγματοληψία, μέτρηση, αποτέλεσμα υπολογισμών. Ο χρήστης τοποθετεί τα δισκία στους μηχανισμούς αυτόματης εισαγωγής τους στα δοχεία και το σύστημα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εισαγωγής, δειγματοληψίας, μέτρησης καθως και καθαρισμού των δοχείων.

 

Δείτε περισσότερα 


In Situ Διαλυτοποίηση

Με την πρωτοποριακή αυτή τεχνική, η φασματοφωτομετρική μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια οπτικών ινών χωρίς την μεταφορά των κλασμάτων στο προσκολλημένο φασματοφωτόμετρο. Συνέπεια του γεγονότος είναι η μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου περάτωσης μιας ανάλυσης που αντισταθμίζει μακροπρόθεσμα το αυξημένο κόστος της συσκευής.

 

Δείτε περισσότερα