Πυκνομετρία-Ογκομετρία-BET

Πυκνομετρία- Ογκομετρία

Διατίθενται τέσσερα όργανα από την εταιρεία Micromeritics με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά το καθένα, για τον προσδιορισμό της πυκνότητας, του όγκου καθώς και της πορώδους ιδίοτητας υλικών.

Κάνετε κλίκ στα προϊόντα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Accupyc II 1340
GeoPyc 1365
AutoPore V
DVVA II

 Ειδική επιφάνεια-ΒΕΤ

Η Ειδική Επιφάνεια και οι πορώδεις ιδιότητες είναι φυσικές ιδιότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα και τον χαρακτήρα των υλικών στερεάς φάσης. Υλικά που έχουν ταυτόσημες φυσικές διαστάσεις μεταξύ τους μπορούν να επιδείξουν εντελώς διαφορετικό προφίλ φυσικής συμπεριφοράς, λόγω διαφοροποίησης της ειδικής τους επιφάνειας. Η μέτρηση της Ειδικής Επιφάνειας είναι είναι μια σημαντκή ανάλυση σε πάμπολες βιομηχανίες, όπως αυτή των καταλυτών, ζεολίθων,  οργανομεταλλικών δομών (MOFs), μπαταριών, προσροφητικών υλικών, τεχνητών οστών, φαρμακευτικών, μεταλλικών κόνεων στη παραγωγή προσθετικών υλών, και σε μια ποικοιλία άλλων εφαρμογών.

Η ανάλυση BET παρέχει ακριβή μέτρηση της ειδικής επιφάνειας υλικών με προσρόφηση Αζώτου σαν συνάρτηση της σχετικής πίεσης.

Κάνετε κλικ στα προϊόντα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το καθένα.

3Flex Physisorption
ASAP 2020 Plus
ASAP 2420
ASAP 2460

FlowSorb III
Gemini VII 2390
TriStar II
TriStar II Plus