Ποροσιμετρία-Χημειορρόφηση

Ποροσιμετρία

Οποιοδήποτε στερεό υλικό που περιέχει κοιλότητες, αύλακες η διακένα στη δομή του μπορεί να θεωρηθεί ως πορώδες υλικό. Οι πορώδεις ιδίοτητες ενός στερεού υλικού επιδρούν στις φυσικές αλληλεπιδράσεις του καθώς και στη χημική διαδραστικότητά του με αέρια και υγρά. Οι πορώδεις ιδιότητες παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον στη βιομηχανία των υλικών καθώς επιδρούν στη συμπεριφορά της προσρόφησης ροής αερίων και υγρών διαμέσου στερεών υλικών.

Παραδείγματα υλικών όπου η μέτρηση του μεγέθους και της κατανομής των πόρων είναι σημαντική είναι οι καταλύτες, τα κατασκευαστικά υλικά, τα κεραμικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μεταλλικές κόνεις, οι μεμβράνες, τα ενεργά συστατικά σε μπαταρίες και στοιχεία καυσίμων, καθώς και έδρανα δεξαμενών αερίων και ελαίων.

Η εταιρεία Micromeritics προσφέρει μια ευρεία γκάμα οργάνων για την μέτρηση του μεγέθους και της κατανομής των πορών υλικών, για κάθε κατηγορία μεγέθους πόρων και είδους υλικού.

Κάνετε κλικ στα προϊόντα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το καθένα.

Gemini VII 2390
TriStar II Series
ASAP 2020 Plus
AutoPore IV
AutoPore V
ASAP 2420

Χημειορόφηση

Η βελτίωση της σχεδίασης, η αποδοτικότητα και η επίδοση των καταλυτών απαιτεί την εις βάθος κατανόηση της επιφανειακής δομής καθώς και επφανειακής χημείας των καταλυτικών υλικών. Η Χημειορόφηση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας  της καταλυτική δράσης ενός καταλύτη σε μια αντίδρασης καθώς και για την παρακολούθηση του υποβιβασμού της καταλυτικής του δράσης/αναγέννησης μέσα στο χρόνο.

Η Χημειορόφηση χρησιμοποιείται για την ποσοτική μέτρηση των ενεργών επιφανειακών περιοχών ενός καταλύτη οι οποίες δρουν κατά την καταλυτική αντίδραση. Κρίσιμοι παράμετροι για τη μέτρηση της Χημειορόφησης είναι: το εμβαδόν των ενεργών στοιχείων, η μεταλλική διασπορά, η επιφανειακή οξύτητα, και η αναλογία έκθεσης των ενεργών στοιχείων.

Κάνετε κλίκ στις φωτογραφίες των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες.

3Flex Chemi & 3Flex Chemi-TCD
AutoChem II 2920
AutoChem 2950 HP
ASAP 2020 Chemi Plus
ChemiSorb 2720_2750

ChemiSorb HTP