Ο πρώτος αέριος χρωματογράφος Chromatec λειτουργεί στη Motor Oil!

Ο πρώτος Αέριος Χρωματογράφος Chromatec εγκαταστάθηκε με επιτυχία και τέθηκε ήδη στις υπηρεσίες του χημείου της εταιρείας Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ.

To μοντέλο Crystal 9000 της Chromatec, διαμορφωμένο σε αναλυτή Αερίων Διυλιστηρίου (Refinery Gas Analyzer) με εφαρμογή της μεθόδου UOP 539 κατά ASTM, προσδιορίζει σε διάστημα 20 λεπτών με φέρον αέριο He (12 λεπτά με φέρον αέριο H2) τη σύσταση του αερίου stream του διυλιστηρίου ή τη σύσταση του LPG. Με την ενσωματωμένη εφαρμογή Gas  στο προηγμένο λογισμικό χρήσης Chromatec Analytic υπολογίζονται και αναφέρονται αυτόματα μετά το πέρας της ποσοτικής ανάλυσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  ISO 6976η θερμογόνος αξία, η πυκνότητα, η σχετική πυκνότητα, οι δείκτες Wobble κ.ά. χαρακτηριστικά του αερίου δείγματος.

Ο αναλυτής είναι εφοδιασμένος με 1 ανιχνευτή φλόγας  (FID), 2 ανιχνευτές θερμικής αγωγιμότητας (TCD), 5 βαλβίδες αερίων, 6 αναλυτικές στήλες τύπου packed και έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού H2S εξαιρετικά μεγάλων συγκεντρώσεων σε συστηματική χρήση, χωρίς κίνδυνο βλάβης αναλυτικής στήλης ή των νημάτων του ανιχνευτή TCD χάρει στις σχεδιαστικές και κατασκευαστικές καινοτομίες της Chromatec.

         

Το κόστος του συστήματος είναι περίπου το μισό σε σχέση με ανταγωνιστικά όργανα, ενώ για την ποιότητά του εγγύηση είναι η ιστορία,η τεχνογνωσία και το όνομα του κατασκευαστικού οίκου Chromatec Ρωσίας, ο οποίος κατέχει περισσότερο από το 70% της αγοράς της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών, χώρες με μακρά παράδοση στον τομέα της ενέργειας.

Ευχαριστούμε θερμά την Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ για την μεγάλη τιμή να εμπιστευτεί την ALS AEBE και την Chromatec για την προμήθεια του νέου αναλυτικού εργαστηριακού εξοπλισμού της.