Οι Αναλυτές Σωματιδίων Sympatec στα Δομικά Υλικά: Χαρακτηρισμός Τσιμέντου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Χαρακτηρισμός Τσιμέντου & ακατέργαστων υλικών τροφοδοσίας

Στην παραγωγή τσιμέντου και για τον έλεγχο της διεργασίας και της ποιότητας οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

 • Η λεπτότητα, η οποία καθορίζει τη τελική ποιότητα του τσιμέντου
 • Η διεργασία άλεσης η οποία απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας
 • Η βέλτιστη λειτουργία της διαδικασίας και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνονται με τον άμεσο έλεγχο του μεγέθους των σωματιδίων
 • Η καλύτερη μέθοδος για την ανάλυση της λεπτότητας του τσιμέντου είναι η περίθλαση ακτίνων λέιζερ με ξηρή διασπορά

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή για τον έλεγχο της διεργασίας και της ποιότητας στη παραγωγή τσιμέντου χρησιμοποιείται ο αναλυτής κατανομής μεγέθους σωματιδίων HELOS / RODOS του οίκου SYMPATEC GmbH.

Κάνετε την εγγραφή σας για να δείτε την εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2

On-line ανάλυση μεγέθους σωματιδίων για τον έλεγχο της διεργασίας τσιμέντου

Στη παραγωγή και το ποιοτικό έλεγχο του τσιμέντου:

 • Η κατανομή μεγέθους σωματιδίων είναι ένα σημαντικό κριτήριο ποιότητας
 • Η αντοχή και η κατανάλωση νερού εξαρτώνται άμεσα από το μέγεθος των σωματιδίων
 • Η λείανση και η ταξινόμηση του τσιμέντου είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος διεργασία
 • Η βελτιστοποιημένη λειτουργία και ο έλεγχος είναι απαραίτητα

Στην on-line ανάλυση μεγέθους σωματιδίων στη παραγωγή τσιμέντου είναι απαραίτητα:

 • Η γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση
 • Η υψηλή ευαισθησία σε όλη τη περιοχή μέτρησης
 • Η βελτιωμένη και εγγυημένη ποιότητα του τσιμέντου
 • Η βελτιωμένη απόδοση της ενέργειας
 • Η αυξημένη παραγωγικότητα
 • Ο κλειστού βρόχου έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή για τον on-line έλεγχο της διεργασίας και της ποιότητας στη παραγωγή τσιμέντου χρησιμοποιείται ο αναλυτής κατανομής μεγέθους σωματιδίων MYTOS του οίκου SYMPATEC GmbH.

Κάνετε την εγγραφή σας για να δείτε την εφαρμογή