Νέος στοιχειακός αναλυτής S & N από την AnalytikJena για οργανικά δείγματα!

Στις 21 Μαρτίου 2017, ανακοινώθηκε από την γερμανική εταιρεία AnalytikJena η κυκλοφορία του νέου στοιχειακού αναλυτή compEAct για τον προσδιορισμό ολικού Θείου (S) και ολικού Αζώτου (N) σε οργανικά δείγματα. Η νέα αυτή σειρά προσφέρει συμπαγή και μειωμένου όγκου συστήματα πυρόλυσης για ταχύτατη και εξαιρετικά οικονομική ανάλυση υγρών, αερίων καθώς και LPG δειγμάτων.

“Ο compEAct είναι η αξεπέραστη λύση όταν απαιτείται υψηλή παραγωγικότητα με μειωμένο λειτουργικό κόστος για αναλύσεις ρουτίνας σε εργαστήρια διϋλιστηρίων, πετροχημικών και χημικών βιομηχανιών – όπου ο χώρος και ο χρόνος έχει σημασία”, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Analytik Jena AG, κος Ulrich Krauss, κατά την παρουσίαση του προϊόντος.

Δείτε το διαφημιστικό φυλλάδιο

Δείτε περισσότερα