Οι Αναλυτές Σωματιδίων Sympatec στη Φαρμακοβιομηχανία: Χαρακτηρισμός Παρακεταμόλης

Η μέτρηση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων με τη μέθοδο περίθλασης ακτίνων laser βρίσκει όλο και περισσότερο εφαρμογή στις βιομηχανίες φαρμάκων.

Οι στερεές ενεργές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες (APIs) είναι καλύτερο να μετρούνται στην αρχική στερεά κατάστασή τους για να λαμβάνεται ένας αξιόπιστος χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους σωματιδίων.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή για το χαρακτηρισμό της κατανομής μεγέθους σωματιδίων της παρακεταμόλης χρησιμοποιείται ο αναλυτής κατανομής μεγέθους σωματιδίων HELOS / RODOS του οίκου SYMPATEC παραμέτρων (parameter free)

Η εφαρμογή και ο εξοπλισμός είναι πλήρως συμμορφωμένα κατά ISO 13320 & FDA 21 CFR Part 11

Δείτε αναλυτικά την εφαρμογή ΕΔΩ