Η εταιρεία

Η εταιρεία ALS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται από το 2000 στην πώληση, εγκατάσταση, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη αναλυτικών και εργαστηριακών οργάνων και συσκευών που καλύπτουν όλους τους τομείς της ενόργανης χημικής ανάλυσης καθώς και το πλήρες φάσμα των σχετικών εφαρμογών.

Η εταιρεία είναι διαπιστευμένη κατά ELOT EN ISO 9001:2015 από την European Quality Assurance Hellas και διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για την επίδειξη-ενημέρωση, εκπαίδευση των πελατών της καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων για λογαριασμό τους.

Η ALS AEBE αντιπροσωπεύει επίσημα κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους όπως, η Analytik Jena Γερμανίας (Ατομική & Μοριακή Φασματοσκοπία, Στοιχειακοί & Ειδικοί Αναλυτές (C, N, S, Cl, TOC/TNb, AOX, TOX, EOX, υγρασίας Karl Fischer), Milestone  (Συσκευές Χώνευσης, Εκχύλισης, πυρόλυσης & σύνθεσης με χρήση μικροκυμάτων, αναλυτές υδραργύρου και συσκευές καθαρισμού χημικών), Chromatec (Αέριοι Χρωματογράφοι & Φασματογράφοι Μάζας, γεννήτριες αερίων), Stanhope-Seta (Συστήματα μέτρησης πετρελαιοειδών), Sympatec (Αναλυτές μεγέθους & κατανομής σωματιδίων με περίθλαση ακτίνων laser), Thermofischer Sci.- Haake/Neslab (Ψυχώμενοι κυκλοφορητές και καταψύκτες εμβάπτισης, ιξωδόμετρα & ρεόμετρα, εκβολείς), OXFORD Instruments (Φασματόμετρα Μαγνητικού Πυρηνικού Συντονισμού NMR), SUEZ Water Technologies & Solutions (Συστήματα καθαρισμού νερού), Froilabo (υπερκαταψύκτες, φυγόκεντροι διεργασιών), LOGAN Instruments Corp. (Συστήματα διαλυτοποίησης δισκίων και ελέγχου φυσικών παραμέτρων), Teledyne Analytical Instruments (Φορητοί και εργαστηριακοί αναλυτές, αισθητήρες και ειδικά φωτόμετρα), LAARMANN (Μύλοι Αλεσης, Σπαστήρες, Συσκευές Κοσκίνων, Κλίβανοι Ξήρανσης), i-Fischer Engineering (πιλοτικά συστήματα κλασματικής απόσταξης πετρελαιοειδών), LabTech (ψυχώμενοι κυκλοφορητές νερού, περιστροφικοί εξατμιστές, ψυκτικά συστήματα), Glass Expansion (αναλώσιμα & παρελκόμενα ICPOES & ICPMS), HICHROM (αναλώσιμα αέριας & υγρής χρωματογραφίας) κ.ά.

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (χημικούς, χημικούς μηχανικούς, ηλεκτρονικούς μηχανικούς καθώς και μηχανικούς αυτοματισμού) που μετεκπαιδεύονται συστηματικά στα εργοστάσια των αντιπροσωπευομένων οίκων ώστε να είναι δυνατή η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναλυτικών τους αναγκών. Το προσωπικό της εταιρείας έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελληνική Αγορά, αφού ασχολείται με τις πωλήσεις αλλά και την τεχνική & επιστημονική κάλυψη αναλυτικών οργάνων για περισσότερο από 25 χρόνια.

Οι πελάτες της εταιρείας καλύπτουν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και όλο το φάσμα των εφαρμογών (φάρμακα, τρόφιμα & ποτά, πετροχημικά, περιβάλλον, εργαστήρια έρευνας και παροχής υπηρεσιών, εκπαίδευση, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία κλπ).

Αποστολή της ALS AEBE είναι “η συνολική & πλήρης κάλυψη-ικανοποίηση των πελατών της” από την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους για κάποιο προϊόν μέχρι και την απόσυρση και αντικατάστασή του λόγω παλαιότητος.