Επικοινωνία

ALS - Αναλυτικά Εργαστηριακά Συστήματα ΑΕΒΕ
ΤΗΛ
: (+30) 210 6983974
FAX: (+30) 210 6980822
email : info@alssa.gr
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 6
T.K.: 174 56 Αλιμος Αττικής

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μας και ΔΕΝ θα δοθούν σε τρίτους.