+302106983974 info@alssa.gr

Η εταιρεία Stanhope-Seta σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό για έλεγχο πετρελαιοειδών και όργανα ποιοτικού ελέγχου τα οποία χρησιμοποιούνται στην μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα και συμβατότητα του προϊόντος.

Μέτρηση σημείου ανάφλεξης

Οι μέθοδοι μικρής κλίμακας καλύπτουν τον έλεγχο του σημείου ανάφλεξης στην περιοχή θερμοκρασιών 10 έως 300°C χρησιμοποιώντας ένα όργανο κλειστού δοχείου. Οι διαδικασίες προσδιορίζουν αν ένα προϊόν θα αναφλεγεί ή όχι σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία (flash/no flash Method A) ή προσδιορίζουν το σημείο ανάφλεξης ενός δείγματος (Method B).

Αυτόματος αναλυτής τάσης ατμών

Ο αυτόματος αναλυτής τάσης ατμών Setavap4 διαθέτει την πλέον πρόσφατη τεχνολογία για να παρέχει αξιόπιστη, ακριβή και πλήρως αυτοματοποιημένη ανάλυση τάσης ατμών σε δείγματα καυσίμων, αργού πετρελαίου και LPG.

Αναλυτής περιεχόμενου άλατος σε αργό πετρέλαιο

Οι τιμές της συγκέντρωσης άλατος απεικονίζονται αυτόματα.
Δεν χρειάζεται η ανάμιξη με πρότυπα άλατος.
Προ-βαθμονόμηση για άμεση χρήση σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D3230.
Πλήρως φορητό σύστημα, όλα τα εξαρτήματα περιέχονται σε μία βαλίτσα από αλουμίνιο.

Φυγόκεντρος Ελέγχου Πετρελαίου

4 ή 6 θέσεων.
Ειδικά σχεδιασμένη για έλεγχο δειγμάτων πετρελαίου
Θερμαινόμενος θάλαμος από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 80°C.

Κρυοστάτης Σημείου Νεφέλωσης & Ροής

4 ανεξάρτητα θερμαινόμενα διαμερίσματα με ανεξάρτητο έλεγχο της θερμοκρασίας, 16 θέσεις δειγμάτων, 4 κοιλότητες αέρα σε κάθε διαμέρισμα, 2 λίτρα χωρητικότητα λουτρού σε κάθε διαμέρισμα, 3 διαμερίσματα σε θερμοκρασία από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -35°C, 1 διαμέρισμα από -35°C έως -51°C.

Αναλυτής Πολλαπλής Διήθησης

Φορητός έλεγχος της τάσης των καυσίμων για διήθηση / φραγμό (filterability/blocking tendency of Fuel Oils).
Έλεγχος των οργανικών συστατικών συμπεριλαμβανομένων των FAME.
Πλήρως αυτόματη λειτουργία.

Αναλυτής Τάσης Φραγμού Κρύου Φίλτρου

Φορητή σχεδίαση για τον έλεγχο της τάσης των καυσίμων πετρελαίων για φραγμό των φίλτρων (FBT) κάτω από κρύες συνθήκες.
Ευχρηστία, πλήρως αυτόματη λειτουργία, καθορισμένες και προγραμματιζόμενες θερμοκρασίες.

Αυτόματη Συσκευή Προσδιορισμού της Τιμής Απελευθέρωσης Αέρα

Ιδιότητες απελευθέρωσης του αέρα λιπαντικών και υδραυλικών προϊόντων.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων απελευθέρωσης αέρα σε λάδια βασισμένα σε υδρογονάνθρακες σύμφωνα με τις μεθόδους ASTM, IP και άλλες.

JF-1A-HH Μετρητής αγωγιμότητας χειρός

Φορητή λειτουργία – επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Διαθέσιμο kit βαθμονόμησης
Ενσωματωμένη μνήμη – αποθηκεύει έως 8 τοποθεσίες δεδομένων

JF-1A μετρητής αγωγιμότητας στη γραμμή παραγωγής

Ο αισθητήρας JF-1A καθορίζεται στην μέθοδο ASTM D2624
Ακριβής μέτρηση της αγωγιμότητας του καυσίμου και της θερμοκρασίας
Περιοχή μετρήσεων: 0-2000 pS/m (0-35°C)

Μετρητές σωματιδίων

Απόσβεσης του Φωτός (Seta AvCount3, AvCount Lite)

Οι AvCount3 και Avcount Lite είναι μετρητές σωματιδίων με τεχνολογία laser που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της συγκέντρωσης των σωματιδίων σε υγρά καύσιμα και λάδια.

Μετρητής Σωματιδίων Συμπιεσμένης Απόσβεσης του Φωτός

Ο μετρητής AvCount Lube είναι ένας μετρητής σωματιδίων με τεχνολογία συμπιεσμένου laser που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της συγκέντρωσης των σωματιδίων σε λάδια με ιξώδες έως 200 mm2/s.

Αναλυτής H2S & Επεξεργαστής Αέριας Φάσης H2S σε Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου & Αργό πετρέλαιο

Ο αναλυτής H2S είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την υποστήριξη του ποιοτικού ελέγχου του προϊόντος και με ασφάλεια εξασφαλίζει ότι το προϊόν είναι εντός των εγκεκριμένων προδιαγραφών.

Διάρκεια μέτρησης 15 λεπτά
Περιοχή μετρήσεων 0-250 mg/kg (0-250 ppm H2S) στην υγρή φάση
Επεξεργαστής Αέριας Φάσης (VPP) ο οποίος αποδεδειγμένα εξαλείφει τα φαινόμενα χημικών παρεμποδίσεων
Πλήρως φορητή λειτουργία

Αναλυτής Μέτρησης Μεθυλεστέρων Λιπαρών Οξέων (FAME) σε Αεροπορικά Καύσιμα, Μεσαία Αποστάγματα & Υπολείμματα Καυσίμων

Διάρκεια ανάλυσης περίπου 15 λεπτά
Όργανο εργαστηριακό και πεδίου
Πλήρως αυτοματοποιημένο
Κατάλληλο για μη εκπαιδευμένους χειριστές

Πιστοποιημένη περιοχή μετρήσεων 10-150 mg/kg FAME in AVTUR
Δεν απαιτούνται διαλύτες καθαρισμού
Δεν απαιτείται προετοιμασία του δείγματος

Περιοχή μετρήσεων 0 mg/kg έως 20%
Πιστοποιημένη περιοχή μετρήσεων 20 mg/kg έως 20%

Προηγμένος Αναλυτής Καθυστέρησης Ανάφλεξης Καυσίμου (AFIDA)

Ο αναλυτής AFIDA είναι μία επαναστατική δημιουργία που παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένο καθορισμό του γενικού αριθμού κετανίων (G-CN) σε πετρέλαια και καύσιμα που σχετίζονται με πετρέλαιο.
Ο αναλυτής χρησιμοποιεί ένα μοναδικό και κατοχυρωμένο με σύστημα ευρεσιτεχνίας σύστημα εισαγωγής υψηλής πίεσης το οποίο δημιουργεί λεπτά σταγονίδια καυσίμου παρόμοια με αυτά που υπάρχουν στα σύγχρονα συστήματα ψεκασμού (common rail injectors) των περισσότερων κινητήρων πετρελαίου.

Αναλυτής Χαρακτηριστικών Διαχωρισμού Νερού σε Τουρμπίνες Αεροπορικών Καυσίμων

Σημαντική εξοικονόμηση κόστους ανά ανάλυση
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση δείγματος
Απλή λειτουργία για μη χημικούς
Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναμικτήρας υπερήχων
Διάρκεια μέτρησης 10 λεπτά
Ελάχιστη απαίτηση χρόνου από τον χειριστή (λιγότερο από 3 λεπτά)